Học không biết chán, dạy người không biết mỏi''

Ngày 03 tháng 03 năm 2021

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Thông tin đơn vị » Ban Giám hiệu

Ban Giám hiệu

Cập nhật lúc : 14:56 07/08/2013  

Hiệu trưởng

 

Họ và tên:  Phan Thành Nhơn
Chức vụ:  Hiệu trưởng 
Email:  phanthanhnhon71@gmail.com
Điện thoại:  0986925277
Địa chỉ:  Tổ 6, phường Thủy Châu, thị xã Hương Thủy

LĨNH VỰC PHỤ TRÁCH 
- Phụ trách chung.
- Công tác tổ chức và cán bộ.
- Công tác kế hoạch, tài chính, CSVC trường học.

Số lượt xem : 1946

Các tin khác