Cần phải lựa chọn một cách nghiêm ngặt xem nên học gì và không nên học gì ''

Ngày 07 tháng 03 năm 2021

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Thông tin đơn vị » Tổ Khoa học Tự nhiên

Tổ Khoa học Tự nhiên

Cập nhật lúc : 08:46 26/02/2015  

Giới thiệu đôi nét về tổ

Tổ trưởng: Trần Văn Hùng

Chuyên môn: ĐHTH Vật Lý 

Tổ phó: Nguyễn Thị Diệu Hòa Chuyên môn: ĐHSP Toán
DANH SÁCH THÀNH VIÊN KHÁC TRONG TỔ

Võ Đức Dương

Võ Lê Nguyên Phương

Lê Thị Diệu

Huỳnh Thế Lâm

Phạm Thị Bích Hảo

Lê Thị Diệu Phúc

Nguyễn Thị Diệu Hòa

Lê Diên Minh Tâm

Nguyễn Gia Tải 

Nguyễn Thị Quỳnh Như

Số lượt xem : 1413