Thứ Hai, 01/03/2021

Buổi sáng

- Chào cờ: Hội ý GVCN.

- Dạy và học bình thường.

Buổi chiều

- Dạy và học bình thường.

- Chào cờ: Hội ý GVCN.

Thứ Ba, 02/03/2021

Buổi sáng

- Dạy và học bình thường.

Buổi chiều

- Dạy và học bình thường.

- 14h30: Phó HT họp bàn công tác tổ chức Ngày hội \"Tự hào quê hương Việt Nam\" tại PGD.

Thứ Tư, 03/03/2021

Buổi sáng

- Dạy và học bình thường.

Buổi chiều

- Dạy và học bình thường.

Thứ Năm, 04/03/2021

Buổi sáng

- Dạy và học bình thường.

Buổi chiều

- Dạy và học bình thường.

Thứ Sáu, 05/03/2021

Buổi sáng

- Dạy và học bình thường.

Buổi chiều

- Dạy và học bình thường.

Thứ Bảy, 06/03/2021

Buổi chiều

- 15h00: Công đoàn tổ chức tọa đàm 8/3.