Bé chẳng học, lớn làm gì?''

Ngày 07 tháng 03 năm 2021

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Tài nguyên » Bài giảng điện tử

Bài giảng điện tử

Nhập tên cần tìm :  Thuộc 
Phân phối chương trình Toán THCS

Phân phối chương trình giảm tải

gop y CT T.ANH THI DIEM

PGD & ĐT HƯƠNG THỦY    GÓP Ý  SGK AV THÍ ĐIỂM & PPCT     THCS THỦY CHÂU                (ĐỀ ÁN NN QUỐC GIA 2020)       TỔ TIẾNG ANH         NH 2014-2015 ۞     I. Tình hình chung   1. Thuận lợi:  CSVC phục vụ dạy-học NN đã được...

Phân phối Chương trình Môn MT (Giảm tải)

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO   HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN ĐIỀU CHỈNH NỘI DUNG DẠY HỌC MÔN MĨ THUẬT, CẤP THCS (Kèm theo Công văn số.../BGDĐT-GDTrH ngày    tháng 8 năm 2011 của Bộ Giáo dục và Đào tạo)   1. Mục tiêu của việc...

BÀI DỰ THI HÙNG BIỆN AV CẤP THỊ XÃ - NH 13-14/ VÕ THỊ NGỌC DIỄM - LỚP 9/1

  Dear teachers and friends,      Today I would like to say something about the Internet.      The Internet, during 15 years of development, has helped Viet Nam integrate with the world and get an important position in the ASEAN as...

BÀI DỰ THI HÙNG BIỆN TIẾNG ANH - TRẦN VŨ CÁT ANH -LỚP 9/3 - NH 13-14

             Dear teachers and friends,      In recent years,Viet Nam has been known as a safe, attractive and friendly destination. I wish I were a tourist guide so that I have chances to introduce Viet...