Trọng thầy mới được làm thầy ''

Ngày 03 tháng 03 năm 2021

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Tài nguyên » Bài giảng điện tử

Tiếng Anh

Nhập tên cần tìm :  Thuộc 
gop y CT T.ANH THI DIEM

PGD & ĐT HƯƠNG THỦY    GÓP Ý  SGK AV THÍ ĐIỂM & PPCT     THCS THỦY CHÂU                (ĐỀ ÁN NN QUỐC GIA 2020)       TỔ TIẾNG ANH         NH 2014-2015 ۞     I. Tình hình chung   1. Thuận lợi:  CSVC phục vụ dạy-học NN đã được...

BÀI DỰ THI HÙNG BIỆN AV CẤP THỊ XÃ - NH 13-14/ VÕ THỊ NGỌC DIỄM - LỚP 9/1

  Dear teachers and friends,      Today I would like to say something about the Internet.      The Internet, during 15 years of development, has helped Viet Nam integrate with the world and get an important position in the ASEAN as...

BÀI DỰ THI HÙNG BIỆN TIẾNG ANH - TRẦN VŨ CÁT ANH -LỚP 9/3 - NH 13-14

             Dear teachers and friends,      In recent years,Viet Nam has been known as a safe, attractive and friendly destination. I wish I were a tourist guide so that I have chances to introduce Viet...