1. Xây dựng Thừa Thiên Huế xứng tầm là một trong những trung tâm lớn của cả nước về giáo dục và đào tạo đa ngành, đa lĩnh vực, chất lượng cao; gắn với tổng kết việc thực hiện Kết luận 90-KL/TU, ngày 18/4/2014 của Tỉnh ủy; việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 (khóa XI) về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế (Đã hoàn thành).        2. Quy định mức chi cho công tác tổ chức kỳ thi trung học phổ thông, thi tuyển vào các lớp đầu cấp phổ thông, thi học sinh giỏi và các kì thi tập trung cấp tỉnh, tập huấn cho học sinh giỏi để dự thi quốc gia (Đã hoàn thành).        3. Chính sách phát triển giáo dục mầm non trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.        4. Xây dựng trường trung học phổ thông chuyên Quốc học Huế trở thành điểm sáng về chất lượng giáo dục trong sự nghiệp đổi mới về căn bản, toàn diện giáo dục Việt Nam.        5. Phát triển giáo dục và đào tạo giai đoạn 2021-2030 và định hướng đến năm 2045.        6. Đào tạo, bồi dưỡng nhà giáo và cán bộ quản lý ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2021-2025 tầm nhìn 2030.        7. Chính sách phát triển giáo dục mầm non trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế        8. Phát triển giáo dục vùng dân tộc tỉnh Thừa Thiên Huế        9. Xây dựng trường đạt kiểm định chất lượng giáo dục và đạt chuẩn quốc gia giai đoạn 2021-2025 (Đã hoàn thành).       

Clip bài học lớp 12

Hóa học lớp 12: Ôn tập thi tốt nghiệp THPT 2020: Polime và vật liệu polime Phần 3: Luyện tập


Toán lớp 12: Ôn tập thi tốt nghiệp THPT 2020: Chủ đề - Đại số 11


Sinh học lớp 12: Ôn tập thi TN THPT 2020: Giải bài tập Ma trận đề minh họa 2020 Giải bài tập (T3)


Tiếng Anh lớp 12: Ôn tập thi tốt nghiệp THPT 2020: Giải đề luyện tập 2 Phần 2 Đọc hiểu và viết


Địa lý lớp 12: Ôn tập thi TN THPT 2020: Phân tích đề thi minh họa 2020 Kỹ năng làm bài trắc nghiệm


GDCD lớp 12: Ôn tập thi TN THPT 2020: Ôn tập kiến thức lớp 11: Hướng dẫn làm câu hỏi trắc nghiệm


Vật lý lớp 12: Ôn tập thi tốt nghiệp THPT 2020: Đề ôn tập thi (tiết 2)


Lịch sử lớp 12: Ôn tập thi TN THPT 2020: Sự lãnh đạo của Đảng trong tiến trình CM Việt Nam 1930-2000 (T2)


Hóa học lớp 12: Ôn tập thi tốt nghiệp THPT 2020: Hệ thống kiến thức lý thuyết về vật liệu polime


Toán lớp 12: Ôn tập thi tốt nghiệp THPT 2020: Nguyên hàm, tích phân, ứng dụng của tích phân


Số dòng hiển thị 123456789101112131415161718192021222324252627  đến: Tổng: 261 dòng - Trang 27